Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 27 czerwca  2016 r. o godz. 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Działalność klubów sportowych działających na terenie gminy Brwinów.
  4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty

 i Sportu

     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska