Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 6 czerwca 2016 r. o godz. 18:30 w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 (Pałacyk na terenie Leśnego Parku Miejskiego).

Będzie to wspólne posiedzenie Komisji merytorycznych Rad Gmin PTO

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji

            i Finansów

    /-/ Grzegorz Matysiak