Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów  odbędzie się 2 czerwca 2016 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Analiza finansowa realizacji budżetu gminy Brwinów w 2015 roku.
  4. Zaopiniowanie realizacji budżetu gminy Brwinów w 2015 roku.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

  Przewodniczący Komisji Inwestycji                

              i Finansów                                                               

      /-/ Grzegorz Matysiak