Posiedzenie  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 30 maja  2016 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjne przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Analiza wykonania budżetu za rok 2015 w zakresie zadań Komisji.
  4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/
Małgorzata Kucharska