Połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Środowiska i Ładu Przestrzennego odbędzie się 20 maja 2016 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 

 

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  4. Wniosek w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Inwestycji
    i Finansów oraz wybór nowego przewodniczącego.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Inwestycji                 Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Środowiska

            i Finansów                                                               i Ładu Przestrzennego

    /-/ Zbigniew Bartosik                                                         /-/ Aldona Górniak