brwinow

XXIV sesja Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w dniu 16 marca 2016 roku (środa) o godz. 18.00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

W trybie określonym w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Brwinowie VII kadencji, która odbędzie się dnia 16 marca 2016 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • planu odnowy miejscowości Domaniew i Domaniewek na lata 2016-2022 (RM.0006.38.2016).
  • wyrażenia zgody na nabycie działki w obrębie 8 miasta Brwinów (RM.0006.34.2016).
  • zmiany uchwały Nr XIX.174.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2016-2025 (RM.0006.35.2016).
  • zmian w uchwale budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie
   z dnia 18 grudnia 2015 r. (RM.0006.36.2016).
  • zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (RM.0006.37.2016).
 1. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał - Kliknij

 

P r z e w o d n i c z ą c y

Rady Miejskiej w Brwinowie

/ - / Sławomir Rakowiecki