Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 15 marca 2016 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2016 r.
  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.
  5. Zapoznanie się Komisji z projektem budowy przedszkola w Otrębusach przy Zespole Szkół.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7.  Zamknięcie posiedzenia

                                                                                       Przewodniczący Komisji

Inwestycji i Finansów

/-/ Zbigniew Bartosik