Posiedzenie Komisji Inwestycji i Finansów odbędzie się 1 marca 2016 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Inwestycji i Finansów
/-/ Zbigniew Bartosik