Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 9 marca  2016 r. o godz. 19:00 w  Świetlicy Środowiskowej  przy ul. Grodziska 31 w Brwinowie.
 
 
Porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Działalność i funkcjonowanie świetlic środowiskowych na terenie gminy Brwinów.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.
 

 
   Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty
 i Sportu
     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Małgorzata Kucharska