Zaproszenie na połączone posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarbu, które odbędzie się dnia 27 listopada 2012 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie stopnia zaawansowania robót dotyczących realizacji projektu  "Czyste Życie” (zapoznanie się ze szczegółowym stanem prac budowlanych dla poszczególnych zadań „Czystego Życia”)
4.    Omówienie stopnia przygotowania Gminy Brwinów do osiągnięcia efektu ekologicznego wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu „Czyste Życie”.
5.    Omówienie kwestii związanych z  rozpoczęciem funkcjonowania Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
6.    Omówienie projektu budżetu Gminy Brwinów na 2013 rok – kontynuacja.
7.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
8.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-)  Andrzej Guzik


Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński