Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2012  roku o godz. 17.30 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1
w Brwinowie.
4.    Zaopiniowanie projektu budżetu Gminnego Ośrodka Kultury na 2013 rok.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.     Zamknięcie posiedzenia Komisji.przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Precigs