Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2012 r o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie projektu "Czyste życie".
4.    Omówienie skarg złożonych na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Henryk Tybuś