Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 21 lutego 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Sprawy mieszkańców.
4.    Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na sesję
5.    Omówienie i przyjęcie planu pracy komisji na 2013 rok
6.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


    Przewodniczący Komisji Inwestycji
    Rady Miejskiej w Brwinowie
    (-) Dariusz Krzemiński