Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 4 marca 2013 r. o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul.Grodziskiej 12.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Gminy Brwinów.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Henryk Tybuś