Zaproszenie na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się dnia 22 marca 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej  przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia.
 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak