Uprzejmie informuję, że w związku z ustaleniami z członkami Komisji Rewizyjnej, w dniu dzisiejszym odbędą się dwa posiedzenia tejże Komisji.
 Pierwsze posiedzenie rozpocznie się o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej przy ul. Grodziskiej 12.

 Porządek obrad pierwszego posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przygotowanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2012 rok.
4. Sprawy bieżące (rozpatrzenie skarg mieszkańców).
5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
           
Drugie posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu pierwszego.
Porządek obrad drugiego posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przygotowanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2012 rok.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w sprawie:
      a. przyjęcia opinii Komisji Rewizyjnej do przedłożonego przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
      b. przyjęcia wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 


                                                                                                            

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                                                                                                                    Rady Miejskiej w Brwinowie
                                                                                                /-/ Henryk Tybuś