Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 7 czerwca 2013 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

 
                                                                                    Przewodniczący Komisji Skarbu
                                                                                     Rady Miejskiej w Brwinowie
                                                                                                  (-)  Andrzej Guzik