Zaproszenie na posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2013  roku o godz. 18.00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 

 

Porządek obrad:

 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie uchwały budżetowej w części dotyczącej oświaty i kultury.
4.      Zaopiniowanie planowanego budżetu Ośrodka Kultury na rok 2013.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 

                       Przewodniczący  Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
               Rady Miejskiej w Brwinowie
                      
          /-/  Andrzej Precigs