Zaproszenie na  posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się dnia 31 lipca 2013 r. o godz. 17.00 (posiedzenie wyjazdowe)

 

 Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wizytacja wybranych inwestycji gminnych (rewitalizacja parku miejskiego, budowa przedszkola przy ul. Piłsudskiego, przebudowa ulicy Jasnej, przebudowa drogi Brwinów-Parzniew, budowa boiska w Parzniewie).
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

 


                       Przewodniczący Komisji Inwestycji
                       Rady Miejskiej w Brwinowie
                           (-) Dariusz Krzemiński
                                                                                                                            


Uwaga.
Posiedzenie wyjazdowe. Przejazd rowerami na trasie Brwinów – Parzniew – Brwinów. Zbiórka przy bramie wejściowej do parku miejskiego o godz. 17.00.
Dla osób nie mogących jechać rowerem, istnieje możliwość przejazdu samochodem.