Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 3 września 2013 r. o godzinie 1730 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12

Porządek obrad:


1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
5.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie

             /-/  Rafał Wysocki