Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 27 września 2013 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)Porządek Obrad:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3) Opiniowanie uchwał.
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski
5) Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący komisji Spraw
Społecznych i Porządku  
 Publicznego w Brwinowie

/-/ Maciej Szmyt