Zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej z Komisją Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich, które odbędzie się 25 września 2013 roku o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Opiniowanie uchwał bieżących zadekretowanych do Komisji.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Rafał Wysocki


Przewodnicząca
Komisji Ochrony Środowiska
i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/ Aldona Górniak