Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie, które odbędzie się dnia 20 listopada 2013 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Żwirowej 16.

 


 Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zapoznanie się z obiektami i warunkami lokalowymi w szkole.
4.      Przedstawienie opinii dyrektora o funkcjonowaniu połączonego Zespołu Szkół Ogólnokształcących.
5.      Dyskusja i podjęcie stanowiska w sprawie oceny funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w nowej strukturze.
6.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 
           
                                                                                                                 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                                                                                                                    Rady Miejskiej w Brwinowie

                                                                                                /-/ Henryk Tybuś