Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 25 listopada 2013 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12 (sala konferencyjna)

 


Porządek Obrad:
 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3) Opiniowanie projektów uchwał
4) Sprawy wniesione i wolne wnioski
5) Zamknięcie posiedzenia.
 
 
 

Przewodniczący komisji Spraw 
Społecznych i Porządku 
 Publicznego w Brwinowie
/-/ Maciej Szmyt