Uprzejmie zapraszam naposiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 4 grudnia 2013 r. o godz. 18.30 w siedzibie Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.

 

 


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawy mieszkańców.
  4. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 rok.
  5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
               

               Przewodniczący Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
                    Rady Miejskiej w Brwinowie
                        (-) Dariusz Krzemiński