Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2013 r. o godzinie 1800 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2014 rok.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju   
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie      

/-/  Rafał Wysocki