Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu dzisiejszym ( 12 grudnia 2013 r.) o godzinie 18:15 w sali konferencyjnej Urzędu przy ul. Grodziskiej 12.  

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
4. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2014 rok.
5. Dyskusja w sprawie przygotowania sprawozdania z pracy Komisji za rok 2013.
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Henryk Tybuś