Posiedzenie Komisji Skarbu odbędzie się dnia 27 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Grodziskiej 12.

 

 

Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia komisji.
 
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie

(-)  Andrzej Guzik