Posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej  odbędzie się dnia 10 lutego 2014r. o godz. 19.00 w pok. nr 5  w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3.    Rozpatrzenie sprawy  związanej ze skargą Państwa Katarzyny i Karola Krzanowskich.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 /-/  Rafał Wysocki