Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 21 lutego 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Omówienie sprawy mieszkańców ul. Grodziskiej w Owczarni przekazanej do komisji przez komisję rewizyjną.
4.   Sprawy wniesione i wolne wnioski
5.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
  (-) Dariusz Krzemiński