Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 3 marca 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul Turystycznej 4.
 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Rady Miejskiej w Brwinowie/-/

Zbigniew Bartosik