Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. o godzinie 17:00 w pok.
nr 5 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:
 
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Rozpatrzenie skargi Pana Jerzego Litwińskiego.
4.   Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
        Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Henryk Tybuś