Posiedzenie Komisji Skarbu odbędzie się dnia 16 kwietnia 2014 r. o godzinie 18:00 w sali Straży Miejskiej w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarbu, które odbędzie się 16 kwietnia 2014 r. o godz. 18:00 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12.


Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Dyskusja na temat Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
4.  Informacja Skarbnika o stanie zadłużenia gminy i w sprawie wniosków o płatność                   wynikających z realizacji programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
5.   Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Guzik