Połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Uprzejmie zapraszam na połączone posiedzenie Komisji Skarbu z Komisją Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, które odbędzie się 24 kwietnia 2014 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Dyskusja i przyjęcie wniosków do WPI.
4.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
/-/ Andrzej Guzik
 
Przewodniczący Komisji Inwestycji

i Gospodarki Komunalnej
/-/ Dariusz Krzemiński