Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju  Terenów Wiejskich odbędzie się dnia 23 kwietnia 2014 r. o godzinie 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Dyskusja i przyjęcie wniosków do WPI.
4.      Sprawy różne.
5.      Zamknięcie posiedzenia.
 
 

 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska

i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak