Posiedzenie Komisji Skarbu odbędzie się 30 kwietnia 2014 r. o godz. 17:30 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.   Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.
5.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Andrzej Guzik