Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 8 maja  2014 r. o godz. 18:00 w sali na stadionie miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie projektu WPI  na lata 2014-2020.
4.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję  9.05.2014 r.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 Przewodniczący Komisji Inwestycji
 Rady Miejskiej w Brwinowie
(-) Dariusz Krzemiński