Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej odbędzie się 29 maja 2014 r. o godz. 18:30 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

 Porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.    Omówienie i zaopiniowanie wykonania budżetu za 2013 rok w odniesieniu do gospodarki komunalnej i zadań   inwestycyjnych gminy.
4.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 Przewodniczący Komisji Inwestycji
Rady Miejskiej w Brwinowie
 (-) Dariusz Krzemiński