Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 30 maja 2014 r. o godz. 17:00 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:  
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Przygotowanie opinii Komisji na temat wykonania budżetu za 2013 rok w zakresie zainteresowań Komisji.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 

 
Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty i    Sportu

Rady Miejskiej w Brwinowie
                      
       /-/  Andrzej Precigs