Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 30 maja 2014 r. o godz. 17:30 w sali Straży Miejskiej przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
           

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie

 /-/ Henryk Tybuś