Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich odbędzie się 26 czerwca 2014 r. o godz. 19:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.
 
 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i

Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak