Posiedzenie Komisji Skarbu odbędzie się 21 lipca 2014 r. o godz. 18:00 w pok. nr 5 w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      II część pracy nad projektem uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Brwinów oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie

(-) Andrzej Guzik