Posiedzenie Komisji Skarbu odbędzie się 25 sierpnia 2014 r. o godz. 18:00 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie w pok. nr 5.
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.  Omówienie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Brwinów oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
4.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Andrzej Guzik