Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Omówienie i zaopiniowanie spraw wniesionych do Komisji.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia.
 
 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska

i Rozwoju Terenów Wiejskich
/-/Aldona Górniak