Posiedzenie Komisji Skarbu odbędzie się 29 sierpnia 2014 r. o godz. 17:30 w siedzibie urzędu przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie pok. nr 5.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.   Zaopiniowanie projektów uchwał.
4.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

Przewodniczący Komisji Skarbu
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Andrzej Guzik