Posiedzenie Komisji Rozwoju i Kształtowania Polityki Przestrzennej odbędzie się 21 października 2014 r. o godz. 18:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3.    Sprawa ul. Drobiarskiej w Żółwinie.
4. Rozpatrzenie sprawy Pana Ireneusza Pytkowskiego.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji.
6.    Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Rozwoju
i Kształtowania Polityki Przestrzennej
Rady Miejskiej w Brwinowie

/-/ Rafał Wysocki