Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 27 października 2014 r. o godz. 18:15 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

Porządek obrad:

 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanej do Komisji.
4.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
5.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.
 
 

                   Przewodniczący
           Komisji Kultury, Oświaty i Sportu

               Rady Miejskiej w Brwinowie
                      
       /-/  Andrzej Precigs