Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego odbędzie się 15 grudnia  2014 r. o godz. 18:15 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
 
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) ŚOPS. Zadania i finansowanie - prezentacja dyrektora ŚOPS pani Joanny Dzierzby.
4) Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2015 r.
5) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6) Zamknięcie posiedzenia.
 

   Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Porządku   Publicznego
     Rady Miejskiej w Brwinowie
           /-/ Maciej Szmyt