Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w środę 14 stycznia 2015 r. o godz. 19:00 w siedzibie Urzędu w pok. 005.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.      Sprawy bieżące.
4.      Przygotowanie planu pracy Komisji na rok 2015.
5.      Sprawy wniesione i wolne wnioski.
6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Brwinowie
 
/-/ Marek Winiarski