Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Brwinowie odbędzie się w poniedziałek 9 lutego 2015 r. o godz. 18:00 w Bibliotece Publicznej im. Wacława Wernera w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 2.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie projektów uchwał.
  4. Omówienie planu pracy Ośrodka Kultury i Biblioteki na 2015 rok z uwzględnieniem zaplanowanych środków w budżecie.
  5. Przedstawienie planu współpracy Biura Promocji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
 
 

Przewodnicząca Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu

 
/-/ Małgorzata Kucharska